התוכן העיקרי

הודעת התראה

Don't bother my interruption: the surprising side of multitasking

פרופ' שיזף רפאלי בסמינר משודר (ווב-קאסט) באתר IORG, ששודר כחלק מהאירועים לציון "יום עומס היתר של מידע".

״עדר להק או המון, מי נבון ומה הבלון?״

הרצאתו של פרופ' שיזף רפאלי מתוך הכנס "תבונת ההמונים וחקר העתיד" שנערך ב-12 במרץ 2012 בחסות בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

היצף, סינון ותודעה - האם יש מענה טכנולוגי לבעיות היצף מידע?
הרצאתו של פרופ' שיזף רפאלי במסגרת כנס יום ה Usability העולמי של שנת 2010.

אתר הקורס של ד״ר דפנה רבן - מודיעין תחרותי מקוון