התוכן העיקרי

הודעת התראה

פרופ' שיזף רפאלי ייתן את הרצאת הפתיחה בכנס ירושלים לפכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) השני, שייערך השנה סביב נושא Data ומדינה. הכנס יתקיים ב-29 באפריל באוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים. להלן תכנית הכנס:

jerusalemConference