התוכן העיקרי

הודעת התראה

ב-14/6 יוצג פרויקט פיזה פתוח במסגרת היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הפרויקט יוצג במושב בנושא פיתוח חשיבה סטטיסטית.

ב-25/6 יוצג פרויקט פיזה פתוח בערב קפה מדע בהשתתפות נשיא הטכניון. יתקיים שולחן עגול שיעסוק בשאלה כיצד ניתן לעודד את הציבור לעסוק בשאלות חינוכיות.

ב-27/6 יוצג פרויקט פיזה פתוח במסגרת כנס הויזואליזציה ISVIS באוניברסיטת חיפה.