התוכן העיקרי

הודעת התראה

הכנס נערך בשיתוף מרכז שגיא, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והספרייה הלאומית. הכנס עסק במהפכת הספרים הדיגיטליים: השינוי במשמעות הספר, הרגלי הקריאה והמחקר, הוצאה לאור, שימור והנגשה, כמו גם בהשלכות הכלכליות, החברתיות, התרבותיות והמשפטיות הקשורות לדיגיטציה של ספרים וידע.
צילום ההרצאה בכנס
הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי בפאנל בנושא: האם נשארו ארוחות חינם? מודלים כלכליים לתוכן ברשת

קישור להרצאה

קישור לאתר הכנס

הכנס כלל הרצאה של פרופ' רפאלי בנושא "הרשת - מדיה חברתיים בארגון העכשווי, יישומים ואתגרים".

אתר הכנס

הכנס נערך על ידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והמרכז לאתיקה בירושלים, בחסות ובהשתתפות מרכז שגיא.

במסגרת הכנס עמד פרופ' רפאלי בראש פאנל בנושא מאגרי מידע רפואיים דיגיטליים.

אתר הכנס