התוכן העיקרי

הודעת התראה

יום עיון בחסות ביה"ס לניהול החוג לניהול מידע וידע, מרכז שגיא לחקר האינטרנט והאיגוד הישראלי לארכיונאות. ארכיונאות הינו תחום עשייה חיוני ומרתק, אשר הינו חיוני משום שתיעוד העבר והנגשתו הם מפתח כמעט לכל מחקר, לימוד ופיתוח עתידי. להזמנה