התוכן העיקרי

הודעת התראה

הכנס יכלול הרצאה של פרופ' רפאלי בנושא - מה נשאר כשלוקחים את הנייר? עיצוב הספר הוירטואלי.

להזמנה