התוכן העיקרי

הודעת התראה

ecommis

הפרויקט הינו בנושא הוראה בתחום חברת המידע, הפועל מטעם האיחוד האירופי החל מ-2012. המרכז לחקר האינטרנט משתתף כשותף זוטר בפרויקט מטעם ישראל, יחד עם הטכניון ומכללת רופין. המדינות השותפות הנוספות הינן אוקראינה ורוסיה, כאשר בכל ארץ ישנם שלושה מוסדות. חוץ משותפים ישנם בפרויקט גם מתאמים (Coordinators), כאשר המדינות המתאמות הינן ליטא, גרמניה והולנד. מטרת הפרויקט היא פיתוח ההוראה באקדמיה בנושא מסחר אלקטרוני, על רקע ההתפתחויות בחברת המידע.

לאתר הפרויקט | תמונה ממפגש E-commis במרכז, 13.6.12