התוכן העיקרי

הודעת התראה

netdemocracy-logoהמרכז הישראלי לרשתות ודמוקרטיה הוקם בשנת 2011 כחברה לתועלת הציבור ללא כוונת רווח, בסיוע המרכז לחקר האינטרנט. המרכז לחקר האינטרנט היה שותף פעיל בכנס "דמוקרטיה ברשת" וכיום פרופ' שיזף רפאלי חבר בדירקטוריון של המרכז הישראלי לרשתות ודמוקרטיה.

מטרות המרכז הישראלי לרשתות ודמוקרטיה הינן חינוך, הטמעה והקניית ערכים למטרות שלהלן, באמצעות שימוש באינטרנט, באמצעים דיגיטליים ואלקטרונים וברשתות חברתיות:

  • ממשל שקוף וזמין לאזרח
  • העלאת יעילות ושירותיות הממשל לאזרח
  • קידום יעדים אזרחיים וחברתיים
  • העלאת ההשתתפות האישית בפעילות האזרחית על כל גווניה
מטרות נוספות הינן חינוך ליוזמות טכנולוגיות וחברתיות המשפיעות בכיוונים אלה ע"י אזרחים, ממשל והמגזר השלישי, ייעוץ וסיוע לארגונים ומוסדות ציבור בקידום יכולותיהם הכלכליות, הארגוניות והניהוליות לקידום השימוש בכלים אינטרנטיים, למען שיפור וייעול הקשר בין האזרח והממשל ועידוד השיח הציבורי בנושאים אלה להגברת המודעות והיוזמה. הציבור מוזמן לקחת חלק בפעילות המרכז.
לאתר המרכז הישראלי לרשתות ודמוקרטיה