התוכן העיקרי

הודעת התראה

shil-logoבישראל, שירות הייעוץ לאזרח נקרא שי"ל. שי"ל הוקם ב-1957 והינו בעל כ-50 סניפים ברחבי ישראל, קו ייעוץ טלפוני, אתר אינטרנט וכ-1000 מתנדבים. שי"ל מופעל על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף פעולה עם הרשויות העירוניות. המרכז לחקר האינטרנט היה שותף להקדמת אתר האינטרנט של שי"ל ואחראי על תחזוקו השוטף עד היום.

מאמרים שהתפרסמו בנושא מטעם המרכז:

Tractinsky, N., Rafaeli, S., & Pliskin, N. (1998). Lessons from implementation of a Web site for the Israeli Citizens' Advice Bureau, in Hoadley E.D. and Ben-Basat I. (Editors), Proceedings of the Americas Conference on Information Systems, pp. 101-104.
Ravid, G., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Yaari, E., Rafaeli, S. & Weiss, N. (2010). A User Survey of a Site Providing Citizen Information: Preliminary Findings of SHIL.INFO. MCIS 2010 Proceedings.
וייס, נירית (2010). שימוש הציבור במידע מקוון: ניתוח השימוש באתר שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח). עבודת גמר מחקרית (תזה) לאחר קבלת התואר "מוסמך". החוג לתקשורת, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה.
Finzi, S., Bronstein, J., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Rafaeli,S. & Ravid, G. (2012). "Volunteers acting as information providers to citizens", Aslib Proceedings, 64(3), 289-303.
Ravid, G., Bar-Ilan, J., Baruchson-Arbib, S., Yaari, E., Aharony, N., Rafaeli, S. & Weiss-Blatt, N. (2014). I Just Wanted To Ask?: A Comparison of User Studies of the Citizens Advice Bureau (SHIL) in Israel. Journal of Librarianship and Information Science, 46(1), 21-31