התוכן העיקרי

הודעת התראה

תיק-חינוך הוא פרויקט מחקר יישומי המשותף לקרן טראמפ והמרכז לחקר האינטרנט. מטרת הפרויקט היא פיתוח מערכת ראשונה בעולם להנגשה ושקיפות של מאגרי מידע חינוכיים.

השלב הראשון בפרויקט מתמקד במחקר פיז"ה אשר הוא המקיף, החשוב והחדשני בעולם בתחום החינוך. המחקר נערך על ידי ה-OECD במחזוריות של שלוש שנים ובוחן באיזו מידה תלמידים בני 15 רכשו כישורים וידע המכינים אותם לחיים בוגרים. המחקר בודק את רמת האוריינות בקריאה, מתמטיקה ומדעים. בפיז"ה 2012 השתתפו 510,000 תלמידים מ-65 מדינות אשר מייצגים 28 מיליון תלמידים. המחקר בישראל נערך בקרב 5,055 תלמידים הלומדים ב-172 בתי ספר, רובם בכיתה י'.

המידע במחקר רלוונטי לקהלים רבים - אקדמיה ומכוני מחקר (ניתוח גורמים ומגמות), אנשי חינוך (מיפוי הישגים וצרכים של התלמידים), עיתונאים (יצירת סדר יום אזרחי ממוקד בתחום החינוך) ועוד - אולם הקושי בניתוח המידע והמורכבות שבהצגתו, גורמים לכך שהמחקר מנוצל רק בחלקו.

מטרת תיק-חינוך היא לפתח מערכת הכוללת: מנגנון שאילתות בעברית, Computational Knowledge Engine/Answer Engine וביצוע ויזואליזציה של המידע. במקביל נעודד את השימוש במערכת על ידי כנס אקדמי, מלגות לסטודנטים והרצאות.

הפרויקט מובל על ידי אבנר קנטור, עמית מחקר במרכז לחקר האינטרנט. נשמח להיות בקשר עם כל מי שהמידע רלוונטי ושימושי עבורו. פרטים נוספים באתר הפרויקט.